De Posthoorn: een warme school!

Elk jaar werken we met de hele school rond een bepaald thema dat als een rode draad doorheen het volledige schooljaar loopt.  De laatste jaren is dit telkens een thema waarbij  'gevoelens' en 'sociale vaardigheden' in de kijker worden gezet. Sociale vaardigheden en het kunnen omgaan met emoties zijn competenties die in onze maatschappij noodzakelijk zijn om op een efficiënte en constructieve manier te kunnen deelnemen aan het sociale en het beroepsleven.
We hopen zo van onze school een warm nest te maken voor al onze kinderen!

 

 

Back to top