Werkplekleren

De Posthoornschool is een werkplekschool die samenwerkt met de hogeschool VIVES. Dit betekent dat er jaarlijks enkele studenten bachelor in het kleuteronderwijs  en  bachelor in het lager onderwijs  aanwezig zijn in onze school.

Bij werkplekleren - uniek in Vlaanderen - staan de studenten met beide benen in de praktijk. Twee dagen per week zijn ze op onze basisschool aanwezig. Ze komen terecht in een klas waar ze geleidelijk de taak van een leerkracht overnemen. Naast 'kijken' wordt verwacht dat ze 'meehelpen' en uiteindelijk ook zelf lesgeven. Zo leren ze geleidelijk de knepen van het vak.

 

Studenten 2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

Back to top