Kinderparlement

Het kinderparlement wil de betrokkenheid van de kinderen bij het uitwerken van een aantal initiatieven binnen het schoolleven verhogen. Via het kinderparlement kunnen zij voorstellen formuleren met betrekking tot het schoolleven.

Het kinderparlement bestaat uit twee afgevaardigden van het vierde, vijfde en zesde leerjaar.  
Deze kinderen komen maandelijks samen tijdens de middagpauze. 
Elke vergadering worden verschillende puntjes besproken, dit kunnen probleempjes op de speelplaats zijn of voorstellen in verband met zaken die beter kunnen. Ook wordt telkens de ideeënbus geledigd en bekeken.
De voorstellen die vanuit elke klas naar voren worden gebracht, worden samen met de parlementsleden besproken. Eventuele bezwaren worden steeds gemotiveerd.

Deze leerlingen worden bijgestaan door het team 'Warme school':  juf Ellen, juf Carmen, juf Sharon, juf Elien.

Leden kinderparlement 2020-2021

  • L4: Merel Ruelens en Pepijn Parmentier
  • L5: Yenna Verheye en Lex Peirsegaele
  • L6: Amber De Cat en Cyril Bridelance

 

Back to top