OPGELET: GELIEVE WIJZIGINGEN OP DEZE PAGINA TE MAILEN NAAR bert@dbsolutions.be - DEZE WIJZIGINGEN WORDEN NIET AUTOMATISCH AANGEPAST OP DE WEBSITE WEGENS COMPLEXITEIT MET DE TEKST DIE VERSCHIJNT OVER DE PEILERS!

Onze visie - onze missie

Een gemotiveerd team werkt aan een kwaliteitsvolle ontplooiing van kinderen zodat ze op een bewuste, betrokken en zorgzame manier in het maatschappelijke leven kunnen stralen.

Back to top