Schoolbestuur 2021-2022

De eindverantwoordelijke voor het schoolgebeuren is het schoolbestuur. Ons schoolbestuur is:
 
 
Katholiek Basisonderwijs GULDENBERG
de rechtsvorm (vzw);  VZW
de zetel (adres);  Rozenstraat 2, 8560 Wevelgem
het ondernemingsnummer;  729-704-868
www.guldenberg.be - info@guldenberg.be
“rechtspersonenregister”: RPR Gent, afdeling Kortrijk
 
 
 
De leden van de plaatselijke inrichtende macht of het schoolbestuur zijn:
 
Van links naar rechts:
Kurt Parmentier, Hugo Verlinde, Goedele Vandenbulcke, Wim Coolsaet, Frank Deleu, Jan Minne (voorzitter), Sabine Watteyne (secretaris)
Ontbreken op de foto: Joost Vermeersch, Eric Vanhee (ondervoorzitter) en Lobke Maes.

 
Back to top