Onze visie - onze missie

Een gemotiveerd team werkt aan een kwaliteitsvolle ontplooiing van kinderen zodat ze op een bewuste, betrokken en zorgzame manier in het maatschappelijke leven kunnen stralen.

Geborgenheid

We bieden een warm nest aan, waar ieder zich thuis voelt, zijn mening mag uiten en bereid is om te luisteren naar wat anderen vinden.

Kwaliteit

We bieden een brede basisvorming aan, waarbij we aandacht hebben voor de individuele noden en talenten van onze leerlingen (door maximaal in te zetten op binnenklasdifferentiatie)

Zorgzaamheid

Als team willen we zorgdragen en zorg uitdragen voor onze jongeren vanuit de christelijke wortels.

We willen een school zijn met een 'hart'; met respect voor iedereen.

Duidelijkheid

We staan open voor vernieuwing, professionalisering en open communicatie met alle betrokkenen.

We willen samen school maken.

Betrokkenheid

We willen onze kinderen laten schitteren door nauw samen te werken met de leerlingen zelf en hun ouders. Elke mening telt.

Back to top